Akreditasyon Komisyonları

Akreditasyon Komisyonlarının Görevleri

– Komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak

– Anket sonuçlarının Program Çıktıları ile ilgili bölümünü değerlendirip Bölüm Başkanlığına iletmek

– Sürekli iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi için metotlar araştırmak

– Kısa ve uzun vadeli döngülerin çalışmasını izlemek

– Tüm takımları düzenli aralıklar ile (yılda 2 kez önerilir) toplayarak, çalışmalarını izlemek, iyileştirme önerilerini almak

– ÖDR’nin revizyonu

– Ders dosyalarının düzenlenmesi ve güncellenmesini sağlamak

– Anket sonuçlarına göre eğitim programlarının gözden geçirmek ve iyileştirilme önerilerinin Bölüm Başkanlığına iletmek

– Ders Değerlendirme Komisyonlarının raporlarını irdeleyip, sonuçları ve önerileri Bölüm Başkanlığına iletmek

– Anket sonuçlarına göre ders içerikleri ve ders işleniş biçimlerinin iyileştirilmesi için öğretim elemanlarına önerilerde bulunmak

– Ders programlarının ve içeriklerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

– Bölüm içi stajların değerlendirilip, iyileştirilmesi için önlemler almak

– Öğrenci danışmanlıklarının etkin biçimde yapılmasını sağlamak

– Staj ve Bitirme ödevlerinin gereğince kontrolü için alt birimler oluşturulabilir.

– İşverenler ile ilişkileri geliştirmek

-İşveren ve yeni mezun arasında ara yüzey oluşturmak

-Kariyer günlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

–   Son sınıf öğrencilerinin iş hayatına hazırlamak

–      Bölüm web sayfasının iyileştirilmesi, görsel çekicilik kazandırılması, yeniden düzenlenmesini sağlamak

–      Web sayfasını sürekli olarak güncellemek

–      Web sayfasında duyurulara ve etkinliklere yer vermek

–      Elektronik ortamda doldurulacak anketleri yapmak ve sonuçlarını Anket Komisyonuna iletmek

–       Bölüm mezunları ile iletişime geçmek, ilişkileri geliştirmek, iletişim ağı kurmak

–    Web sayfasındaki ilgili sayfaya bilgilerini girmeleri için mezunları bilgilendirmek ve teşvik etmek

–   Mezun anket sonuçlarını değerlendirmek ve Bölüm Başkanlığına iletmek

–      Bölüm faaliyetlerinden mezunları haberdar etmek

–      Mezunlardan Bölüm’e maddi ve manevi destek sağlamak

–      Laboratuarlarda çalışma emniyetini sağlamak için gerekli önlemleri almak

–      İş güvenliği ile ilgili uyarı ve işaretleri gerekli yerlere yerleştirmek

–      Atıkların yönetimini sağlamak

–      Bölüm alt yapısının iyileştirilmesi için incelemeler yapmak, önerileri Bölüm Başkanlığına iletmek

–      Her yıl düzenli aralıklarla sivil savunma ve yangın tatbikatları gerçekleştirimek

–      Bölümün Mezunlar ve Sanayiciler ile iletişimini artıracak etkinlikler gerçekleştirmek

–      Öğrenciler arasında iletişimi artıracak spor, kültür ve sosyal amaçlı etkinlikler oluşturmak

–      Öğretim elemanları arasında spor, kültür ve sosyal amaçlı etkinlikler oluşturmak

–      Öğrenciler ve öğretim elemanları arasında iletişimi artıracak spor, kültür ve sosyal amaçlı etkinlikler oluşturmak

–      ETT ile iletişimi sağlamak

–      Anketlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak

–      Anketlerin gerekli olan kısımlarını değerlendirip Bölüm Başkanlığına iletmek

–      Ders anketlerinin program çıktıları ile ilgili sonuçları için matris hazırlayıp KAK’a iletmek

–      Anket sorularının değiştirilmesi gerektiğinde öneriler hazırlayarak KAK’a iletmek

–      MÜDEK ile ilgili yazışmalar yapmak

–      Akreditasyonla ilgili tüm dosyaların etiketlenmesini ve dolaplara düzgün yerleştirilmesini sağlamak

–       Akreditasyon odasının ve dolaplarının tertip düzenini sağlamak.

–      Akreditasyonla ilgili tüm dosyalardaki eksikleri belirlemek ve eksiklikleri ilgili akreditasyon komisyonuna bildirmek.

–      Güncelliğini yitiren akreditasyon belgelerini arşivleyip saklamak, saklanma süresi biten akreditasyon belgelerini imha etmek

Bölüm Akreditasyon Komisyonları Listesi

 • Lider: Prof. Dr. Ayşegül Körlü
 • Prof. Dr. Arzu Marmaralı
 • Prof. Dr. Nilgün Özdil
 • Doç. Dr. Tülay Gülümser
 • End. Müh. Nilay Akgün
 • Lider: Prof. Dr. Arzu Marmaralı
 • Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu
 • Prof. Dr. Perrin Akçakoca Kumbasar
 • Prof. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü
 • Doç. Dr. Pınar Çelik
 • Doç. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal
 • End. Müh .Nilay Akgün
 • Lider: Prof. Dr. Mücella Güner
 • Arş. Gör.B.Elif Şamlı
 • Arş. Gör. Eda Acar
 • Lider:Prof. Dr. Perrin Akçakoca Kumbasar
 • Yrd. Doç. Dr. Cihat Okan Arıkan
 • Doç. Dr. Deniz Duran
 • Arş. Gör. Dr. Mustafa Ertekin
 • Arş. Gör. Dr. Emrah Temel
 • Lider: Prof.Dr.Esen Özdoğan
 • Doç. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal
 • Doç. Dr. Aslı Demir
 • Arş. Gör. Ebru Bozacı
 • Tekstil Müh. Müzeyyen Saraçoğlu
 • Lider: Prof. Dr. Arif Taner Özgüney
 • Prof. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü
 • Doç. Dr. Güldemet Başal
 •   Arş. Gör. Pelin Ofluoğlu
 • Mak. Müh. Hüsamettin Atılgan
 • Lider: Doç. Dr. Nida Oğlakcıoğlu
 • Arş. Gör. Dr. Burcu Karaca
 • Arş.Gör.Nuriye Kertmen
 • Tekstil Müh. Müzeyyen Saraçoğlu
 • Lider: Doç. Dr. Ahmet Çay
 • Arş. Gör. Dr. Seher Kanat
 • Arş.Gör.Dr.Gözde Ertekin
 • Arş. Gör. Dr. Derya Tama
 • Arş. Gör. Seniha Morsünbül
 • Elekt. Müh. Ömer Kodaz
 • Lider: Prof. Dr. Ayşegül Körlü
 • Doç. Dr. Sema Namlıgöz  Dalbaşı
 • Doç.Dr.Tuba Bedez Üte
 • Arş .Gör. Mehmet Küçük
 • Ends. Müh. Nilay Akgün
 • Sekr. Bahriye Uysal

Bize Ulaşın!

Lütfen mesajınızı yazınız.. En kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır..

Sending

©2018 Tekstil Mühendisliği Bölümü

Log in with your credentials

Forgot your details?