Bitirme Ödevi

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ESASLARI VE ÖDEV YAZIM KURALLARI

Lisans eğitimi çerçevesinde bitirme ödevini almaya hak kazanmış öğrencilerimiz, aşağıda verilen “Bitirme Ödevi Esasları” bilgi dökümanını okuyarak, bitirme ödevlerini alma, hazırlama, teslim, yazım kuralları, sunum ve değerlendirilme konularında bilgi sahibi olabilirler.

Bitirme ödevi, Bitirme Ödevi Formu doldurularak resmen alınacak ve Bitirme Ödevi Esasları dökümanında belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanacaktır. Bitirme ödevi teslim edilirken Bitirme Ödevi Tutanağı ile birlikte teslim edilecektir.

Bitirme ödevi Formu ve Bitirme Ödevi Tutanağı’nı doldurabilmek için Microsoft Word; Bitirme ödevi Esasları bilgilerini görebilmek için Adobe Acrobat Reader programına ihtiyacınız olacaktır..

Yıllara Göre Bitirme Ödevleri

2004-2005 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

PROF. DR. KERİM DURAN, YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL EKMEKÇI
1. Ultrasonic Yıkama
2. Enzimlerin Aktivasyonunun Ölçülmesi

PROF. DR. NECDET SEVENTEKIN
1. Mikrokapsüllerin Tekstil Sanayisinde Kullanımı

PROF. DR. ABBAS YURDAKUL
1. Çiklodekstrin Hidrolize Reaktif Boyarmaddeler İle Etkileşimi

DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÇOBAN
1. Bitim İşlemlerinde Moda Olan Terbiye İşlemleri Üzerine Bir Araştırma
2. Silikon Esaslı Yumuşatıcıların Buruşmazlık Üzerine Etkisi
3. Kurutmadaki Hareketli Ortamın Kumaş Tutumuna Etkilerinin Araştırılması
4. Tekstil Terbiyesinde Enzim Kullanımının Sağladığı Avantajlar

YRD. DOÇ. DR. ESEN ÖZDOGAN
1. Poliamid Liflerinin Doğal Bir Boyarmadde Olan Aspir İle Boyanma Özelliklerinin Araştırılması

YRD.DOÇ. DR. PERİN AKÇAKOCA
1. PAC Boyamacılığında Çiklodekstrin ve Elektrolitlerin Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

YRD. DOÇ. DR. ARİF ÖZGÜNEY
1. Basılacak Kumaş Özelliklerinin ve Baskı Boyasındaki Parametrelerin Baskı Kalitesine ve Verimine Etkisi

PROF. DR. HÜSEYİN KADOGLU
1. Fantezi İpliklerin Tekstil Sanayinde Kullanım Alanları Bu İpliklerin Başlıca Üretim Teknikleri ve Son Gelişmeler
2. Pamuk İpliklerinde Teleflerden Liflerin Geri Kazanmaları

PROF. DR. ERHAN KIRTAY
1. Altı Sigma ve Tekstil İşletmelerinde Uygulanması
2. Tekstil’de Benchmarking

PROF.DR.ARZU MARMARALI
1. Bazı Atkı Örme Yapılarının İlmek Bilgisayarda Simulasyon

DOÇ. DR. TURAN ATILGAN
1. Türkiye’de ve Dünyada Hazır Giyim Sektöründe Tüketim Eğilimleri

YRD.DOÇ. DR. CANKUT TASKIN
1. Hava Jetli Dokuma Makinelerinde Elastan Karışımlı Atkı İpliklerinin Hızlarının İncelenmesi
2. Mekanik ve Pnömatik İçe Kıvırma Kenar Yapılarının Karşılaştırılması

YRD.DOÇ. DR. SERAP DÖNMEZ
1. Yünlü Örme Kumaşların Konfor Özellikleri

YRD.DOÇ. DR. NİLGÜN ÖZDIL
1. Kumaşlarda Yırtılma Mukavemeti Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi Üzerine Bir Araştırma

YRD.DOÇ. DR. GÜLDEMET BASAL
1. Devamlı Sentetik Liflerden Elde Edilen Filament İpliklerin Üretim Şekilleri Özellikleri ve Bu Konudaki Yenilikler
2. Fonksiyonel Hybrid İplikler (Kullanılan Maddeler, Üretim Teknikleri ve Kullanım Alanları)

PROF. DR. ÇETİN ERDOĞAN
1. Fizibilite Etüdü
2. Tekstilde Cad ve Cam Sistemlerinin Uygulanabilirliği

DOÇ. DR. ZİYNET ÖNDOĞAN
1. Kesimhanelerde Kullanılan Bilgisayar Destekli Kesicilere (Cutter) Ait Parametrelerin İncelenmesi ve Bir Örnek Çalışma
2. Konfeksiyonda Marka Yaratma Süreci
3. Giysi Maliyetlerinin Tasarım Aşamasında İncelenerek İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

YRD. DOÇ. DR. MÜCELLA GÜNER
1. Hazır Giyim Sektöründe Tam Zamanlı Üretim
2. Analytic Network Process (Analitik Seri Süreci) Yöntemini Kullanarak İşletmelerde Problem Çözme
3. İzmir İlinde Seçilmiş Bazı Konfeksiyon İşletmelerinde Çalışma Ortamının Ergonomi Kriterlerine Göre Karşılaştırılması

ÖĞR. GÖR. SERPİL KAYA
1. Konfeksiyonda Üretim Kalitesini Arttırmak İçin Yapılan Çalışmalar

ÖĞR. GÖR. İNCİ DENGİZLER
1. Konfeksiyon İşletmelerinde Girdi Kontrolleri Üzerine Bir Araştırma

2006-2007 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

PROF. DR. KERİM DURAN, YRD. DOÇ. DR. AYSEGÜL EKMEKÇI

1. Ultrason Teknolojisinin Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
2. Ozon ve UV’nin Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanakları Üzerine Bir Çalışma
3. Oksiredüktazların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanakları
4. Doğal Renkli Pamuklu Örme Kumaşların Terbiyesi Üzerine Bir Çalışma
5. Tekstilde Hidrofillik Kavramı
6. Dokuma Havlu Kumaşların Terbiye İşlemlerinde Su Emiciliği Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi

PROF. DR. NECDET SEVENTEKIN, YRD. DOÇ. DR. ESEN ÖZDOĞAN

1. Yeni Tip Lyocell Liflerinin Boyama, Boncuklanma ve Performans Özellikleri Açısından Karşılaştırılması
2. Angora Liflerinin Atmosferik Plazma İşlemi İle Modifikasyonu
3. Tiftik Liflerinin Atmosferik Plazma İşlemi İle Modifikasyonu

PROF.DR. ABBAS YURDAKUL

1. Bazı Lüks (Tiftik, kaşmir, angora v.b.) Liflerin Boyanma Özelliklerinin Araştırılması

DOÇ.DR. SÜLEYMAN ÇOBAN

1. Buruşmazlık Bitim İşlemlerinde Farklı Yöntemlerin Optimizasyonu Üzerine Bir Araştırma

YRD. DOÇ. DR. PERRİN AKÇAKOCA

1. Siklodekstrinin Antibakteriyel Uygulamaları
2. Siklodekstrinin Reaktif Boyalı Kumaşlara Aplikasyonu

YRD. DOÇ. DR. ARİF ÖZGÜNEY

1. Tekstil Baskıcılığında Radyo Frekans Enerjisinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

PROF. DR. HÜSEYİN KADOGLU

1. Türk Pamuklarının İplik Hazırlık Makinelerindeki Çalışma Performansları ve Bu Performansların İplik Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
2. Fantezi İplikler ve Bu Alandaki Gelişmeler
3. Bir Open-Rotor İplikhanesinin Fizibilite Etüdünün Yapılması
4. Özel Bir Tekstil Lifi Olan Angora’nın Kısa Lif İplikçiliğinde Çalışılması Üzerine Bir Araştırma
5. Bazı Teknik Tekstillerde Kullanılan İpliklerin Üretim Teknolojilerinin İncelenmesi

PROF. DR. ERHAN KIRTAY

1. Kumaş Boncuklanma Özelliğine Lifler ve İplikler Arası Sürtünmenin Etkisinin İncelenmesi
2. Akrilik Elyaf Özelliklerinin Kumaş Boncuklanma Özelliği Üzerine Etkisi

PROF. DR. ARZU MARMARALI

1. Bant Örme Makineleri ve Desenlendirme Olanakları
2. Parafinlemenin İpliklerin Örülebilirliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3. Örgü Yapıları Katalogu
4. Bazı Bitkisel Liflerden Örülen Kumaşların Boyutsal, Mekanik ve Isıl Özelliklerinin Araştırılması

DOÇ. DR. TURAN ATILGAN

1. Marka Pazarlaması: Marka Değerinin İşletme Performansına Etkisi

YRD. DOÇ. DR. CANKUT TASKIN

1. Tekstil Sektöründe Yeni Pazarlama Karmasının Etkisi ve Entegre Pazarlama Modeli
2. Tekstil Sektöründe Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon

YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ÖZDIL

1. Polar Kumaşların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması
2. Çorapların Isıl Soğurganlık Özelliklerinin Araştırılması

YRD. DOÇ. DR. GÜLDEMET BASAL

1. Doğal Renkli Pamukların Bazı Elyaf, Ring İplik ve Örme Kumaş Özelliklerinin İncelenmesi

ÖĞR. GÖR. YILMAZ BALİ

1. Piyasadaki Yünlü, Pamuklu, Keten, Sentetik ve İpekli Kumaş Numunelerinin Kumaş Bilgisi Kataloguna Uygun Bir Şekilde Değerlendirilmesi

PROF. DR. ÇETİN ERDOĞAN

1. Konfeksiyonda CAD/CAM Tasarım ve Üretim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
2. Ayakkabı İmalatında Kullanılan Aksesuarların İncelenmesi
3. Fizibilite Etüdü Araştırması 36. Konfeksiyonda Montaj Dengeleme Uygulamaları
4. Pantolon Üretiminde Kullanılan Otomat Çeşitleri ve Bunların Verimlilikleri
5. Takım Elbise Üretiminde Kesimhanede Modernizasyon
6. Takım Elbise Üretiminde Dikimhanede ve Ütülemede Modernizasyon
7. Deri Teknolojisinde Ham Derinin Gördüğü İşlemlerin Derinin Kullanım ve Dikim Özelliklerine Etkisi
8. Güvenlik Alanında Kullanılan Giysilerin İncelenmesi
9. Konfeksiyonda Karşılaşılan Hatalar ve Deri Konfeksiyonundaki Hataları Önleme Yolları
10. Kaban Üretiminde Modernizasyon

DOÇ. DR. ZİYNET ÖNDOĞAN

1. Giysi Üretimi İçin Vücut Ölçülendirme Sistemlerinin Araştırılması ve Yeni Bir Model Önerilmesi
2. Giysi Konstrüksiyonlarının ve Kombinasyonlarının Giyim Konforunu Etkileyen Faktörleri Üzerine Model Geliştirilmesi
3. Giysi Tasarımı, Vücut Ölçülendirme ve Giysi Pazarlaması Konularında Simulasyon Sistemlerinin İncelenmesi
4. Medikal Giysilerinde Uygulanan Farklı Dikim Yöntemlerin Araştırılması

YRD. DOÇ. DR. MÜCELLA GÜNER

1. Tekstil ve Konfeksiyonda Zaman Yönetimi Uygulamaları
2. Konfeksiyon Sektöründe Similasyon Tekniğinin Uygulanması
3. Konfeksiyon Üretiminde Üretim Dışı Zamanların İş Örneklenmesi Yöntemi İle Belirlenmesi

ÖĞR. GÖR. SERPİL KAYA

1. Konfeksiyon Sektörü İçin ISO 9000 ile EFOM Modeli’nin Karşılaştırılması 52. Konfeksiyonda Kalite Hataları Çeşitlerinin ve Hata Kaynaklarının Sınıflandırılması

2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

PROF.DR.HÜSEYİN KADOĞLU

1. Bir RoCos Kompakt İplik İşletmesinin Fizibilite Analizi (Prof. Dr. Turan Atılgan ile ortaklaşa)
2. Sirospun Yöntemi İle Keten İpliklerinin Eğrilebilirliğinin Araştırılması.
3. Manyetik Kompakt İplik Üretim Sistemi ve Klasik Ring Sistemi ile Üretilen İplik Özelliklerinin Karşılaştırılması

PROF.DR.TURAN ATILGAN

1. Küreselleşmeye Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinin Etkisi ve Tedarik Zinciri Entegrasyonunda Lojistiğin Önemi.
2. Uluslararası Pazarlamada Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde Pazar Araştırması.
3. İşletmelerde Marka Değerini Belirlemede Kullanılan Yöntemler ve Tekstil Sektörüne Uygulanması.

PROF.DR.ERHAN KIRTAY

1. Dokuma İşletmesinde Proses Kontrol Tekniklerinin Uygulanması.
2. Farklı Liflerden Üretilen İpliklerin Nem İçeriklerinin İplik Mukavemeti ve Uzaması Üzerine Etkisi.
3. Tekstil İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi.

PROF. DR. ARZU MARMARALI

1. Elektrik İletkenliği Olan Örme Kumaş Üretimi.

YARD. DOÇ. DR. NİLGÜN ÖZDİL

1. Fantezi İpliklerden Örülen Kumaşların Tutum ve Yüzey Özelliklerinin Analizi.

YARD.DOÇ. DR.GÜLDEMET BAŞAL

1. Lif Takviyeli Kompozit Yapılar Üzerine Bir Araştırma.

ÖĞR.GÖR.YILMAZ BALİ

1. Dokumada Tip ve Tezgâh Bazında 1 işçiye Yüklenebilecek Makine Sayısının Tespiti ve Buna Etki Eden Parametrelerin Analizi.

YRD.DOÇ.DR.CANKUT TAŞKIN

1. Soya İpliğinden Dokunan Kumaşların Özelliklerinin İncelenmesi.
2. Pamuklu Dokuma Kumaşların Kopma Mukavemetlerinin Tahminlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
3. Ring ve Verteks İpliklerinden Üretilen Pamuklu Dokuma Kumaşların Özelliklerinin Karşılaştırılması.
4. Çift Katlı Pamuk İpliklerinde Büküm Miktarının Bazı İplik Özelliklerine Etkisi.

PROF.DR.KERİM DURAN, YARD.DOÇ.DR.AYŞEGÜL EKMEKÇİ

1. Tekstil Terbiyesinde Ultrason Kullanımı ile İlgili Bir Çalışma.
2. Tekstil Terbiyesinde Lakkaz Kullanım Olanakları.

PROF.DR.IŞIK TARAKÇIOĞLU

1. Temel Tekstil Terbiye Süreçlerinin Enerji Analiz Yöntemiyle İncelenmesi.

PROF.DR.ABBAS YURDAKUL

1. Tekstil Boyacılığı Alanındaki Yeni Teknolojilerin Bazı Özel Hayvansal Liflerin Boyanmasında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi.

PROF.DR.NECDET SEVENTEKİN, PROF.DR.TÜLİN ÖKTEM, YRD.DOÇ.DR.ESEN ÖZDOĞAN

1. Doğal Renkli Pamukların Çeşitli Yüzey Özelliklerinin Yüzey Modifikasyonu Yöntemleriyle Geliştirilmesi.
2. Doğal, Kimyasal ve Yeni Liflerin Mikroskobik Olarak İncelenmesi.
3. Polimer Çözeltilerden Nanolif Eldesi
4. Farklı Tip Lyocell Liflerinin Boyama, Boncuklanma ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi.

DOÇ.DR. PERRİN AKÇAKOCA – YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL KÖRLÜ

1. Siklodekstrin Pamuk Liflerinin Fonksiyonel Bitim İşlemleri.
2. PES Liflerinin Siklodekstrin İle Fonksiyonel Bitim İşlemleri.
3. Siklodekstrinin Spektrofotometrik Analizi

DOÇ.DR.SÜLEYMAN ÇOBAN

1.  Antimikrobik Bitim İşlemlerindeki Son Gelişmeler ve Test Yöntemleri.

PROF. DR. M. ÇETİN ERDOĞAN

1. Kesimhanede Kullanılan Makine ve Aletler Üzerindeki Teknolojik Gelişmeler.
2. Dikimhanede Kullanılan Makine ve Aletler Üzerindeki Teknolojik Gelişmeler.
3. Avrupa Birliği Giysi Kalite Standartlarının Türkiye’ye Uyumunun Üzerine Bir Araştırma.

PROF. DR. ZİYNET ÖNDOĞAN

1. Giyim Konforu ve Giysi Model Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
2. Hazır Giyim Sektöründe Moda-Marka-Pazarlama Sürecinin Analizi.

YRD. DOÇ. DR. MÜCELLA GÜNER

1. Yalın Üretim ve Konfeksiyonda RFID Kullanımı.
2. Tekstil Konforu ve Hareket Ergonomisi İlişkisi.
3. Konfeksiyon İşletmelerinde Ergonomik Bir Üretim Hattının Planlanması.
4. Konfeksiyon İşletmelerinde Üretim Yönetimi İçin Sipariş Tahminlenmesi.
5. Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinde Verimlilik Artışı İçin Altı Sigma Yönteminin Kullanılması.

2008-2009 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

PROF. DR. HÜSEYİN KADOĞLU

1. Ege Bölgesi Pamuk İpliği İşletmelerinde Harman Hallaç ve Tarak Makinelerinin Temizleme Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
2. Quickspin Yöntemiyle Üretilen İplikler İle Normal Open-End Rotor İpliklerinin Özelliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma.
3. Filament Özlü İplik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.

PROF. DR. ARZU MARMARALI

1. Farklı Yapılarda Katlanmış İpliklerden Örülen Kumaşların Fiziksel ve Boyutsal Özelliklerinin İncelenmesi.
2. Elastik Bant Örgülerin Boyutsal ve Elastik Özelliklerine Yapısal Parametrelerin Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

PROF. DR. ERHAN KIRTAY

1. Farklı Pamuk Harmanlarından Üretilen İpliklerde, Harman Özelliklerinin İplik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

PROF. DR. FARUK BOZDOĞAN

1. Güneş Işığından Yararlanarak Elektrik Üreten Akıllı Tekstiller Üzerine Bir Araştırma.

YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ÖZDİL

1. Farklı Eğirme Sisteminde Eğrilen İpliklerden Örülen Kumaşlarda Nem Geçiş Özelliklerinin İncelenmesi.
2. Örme Kumaşlarda Kullanılan İpliklerin İplik Kalite Özellikleri İle Numara Düzgünsüzlüğü İlişkisinin Araştırılması.

YRD. DOÇ. DR. GÜLDEMET BAŞAL

1. Elektrospinnig Yöntemi İle Nanolif Üretimi.

ÖĞR. GÖR. YILMAZ BALİ

1. Bir Dokuma Fabrikasının Kurulması İçin Gerekli Fizibilite Çalışması.

PROF. DR. KERİM DURAN, YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL KÖRLÜ

1. Tekstil Terbiyesinde Ultrason Kullanımıyla İlgili Bir Çalışma.

PROF. DR. NECDET SEVENTEKİN, YRD. DOÇ. DR. ESEN ÖZDOĞAN 1

1. Rejenere Selüloz Liflerine Atmosferik Plazma İşleminin Uygulanması.
2. Sol-Gel Tekniği ve Tekstil Uygulamaları.
3. PLA Nanokompozit

PROF. DR. ABBAS YURDAKUL

1. Lüks Liflerin Boyanabilirliğinin Biyokimyasal Yöntemle Geliştirilmesi.

DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÇOBAN

1. Bitim İşlemlerinde Nanoteknoloji Uygulamaları.

PROF. DR. ABBAS YURDAKUL, DOÇ. DR. E. PERRİN KUMBASAR

1. Karboksilik Asit ile Ön İşlemin Liflerin Boyanma Özelliklerine Etkisi.

DOÇ. DR. E. PERRİN KUMBASAR

1. Siklodekstrin Kullanarak Fonksiyonel Bitim İşlemleri.
2. Polilaktikasit Liflerinin Terbiyesi

DOÇ. DR. E. PERRİN KUMBASAR, YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL KÖRLÜ

1. Hidrojen Peroksit Ağartmasında Efektifliğinin Arttırılması.

YRD. DOÇ. DR. ARİF ÖZGÜNEY, YRD. DOÇ. DR. ESEN ÖZDOĞAN

1. Doğal Renkli Pamuklu Kumaşlara Ekolojik Olarak Baskı Yapabilme Olanaklarının Araştırılması.

YRD. DOÇ. DR. ARİF ÖZGÜNEY

1. Pamuklu Kumaşlar Üzerine Reaktif Boyalarla Yapılan Ink-Jet Baskıda Kıvamlaştırıcı Maddelerin Etkilerinin Araştırılması.
2. Tekstil Baskıcılığında Enerji Analizi.

YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL KÖRLÜ

1. Malzeme Özelliklerinin Renk Ölçümüne Etkisi.

PROF. DR. ARİF HEPBAŞLI

1. Tekstil İşletmelerinde Enerji Verimliliği Uygulama

PROF. DR. M. ÇETİN ERDOĞAN

1. Konfeksiyon İşletmelerinde İş ve İş Güvenliği Esasları.
2. Konfeksiyon İşletmelerinde Bakım Tekniği Uygulamaları.
3. Konfeksiyon İşletmelerinde Süreç Yöntemi Uygulamaları.
4. Konfeksiyon İşletmelerinde Tedarik Yönetimi Uygulamaları.

PROF. DR. ZİYNET ÖNDOĞAN

1. Ege Bölgesindeki Konfeksiyon Sanayinin Uluslararası Pazardaki Rekabet Gücünün Analizi.
2. Hazır Giyim Üretiminde Ürün Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Bunların Kalite Güvence Sistemi İçindeki Yeri.

PROF.DR. TURAN ATILGAN

1. Tekstil Sektöründe Bilgi Teknolojileri, Kullanımı, Etkileri ve Özellikleri.
2. Hazır Giyim Sektöründe İnovatif Yönetimsel Uygulamalar.

YRD. DOÇ. DR. MÜCELLA GÜNER

1. Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Standart Zamanların Belirlenmesi İçin MTM Metodunun Kullanımı.
2. Tekstil ve Konfeksiyon İşletmesinde Stok Yönetimi.
3. Dikim Modüllerine Yeni Model Giriş Sürecinin Analizi.
4. Konfeksiyon İşletmelerinde İşe Alıştırma Sürecinin Analizi.

YRD. DOÇ. DR. ZÜMRÜT BAHADIR ÜNAL

1. Ortaokulda Okuyan Erkek Öğrencilerin Temel Ölçülerinin Taranması ve Bu Ölçütlerden Yola Çıkarak Yardımcı Ölçülerin Hesaplanması.
2. Türkiye’de Çalışan Kadınların Gelir ve Kültür Seviyelerine Göre Giysi Tercihlerinin Araştırılması (Anket Çalışması).

2009-2010 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

TEKNOLOJİ OPSIYONU

PROF. DR. HÜSEYİN KADOĞLU
1. Ring İpliği Üretiminde Kopça ve Klipslerin İplik Kalitesi Üzerine Etkisi.
2. Elastan İçerikli Pamuk İpliklerinin Özellikleri Üzerine Bir Çalışma.

PROF. DR. ARZU MARMARALI
1. Yuvarlak Örme Makinesinde Pozitif İplik Besleme Sistemi Ayarlarının Süprem Kumaşların Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması.
2. Tam ve Yarım Selanik Örgü Yapıların Boyutsal Özelliklerine Yıkama İşleminin Etkilerinin Araştırılması.
3. Bir Örme İşletmesinde Üretim ve Stok Takibi İçin Bilgisayar Programının Hazırlanması.

PROF. DR. ERHAN KIRTAY
1. Farklı Materyallerden Üretilmiş Örme Kumaşlarda Boncuklanma Özelliğinin İncelenmesi.

DOÇ. DR. NİLGÜN ÖZDİL
1. Farklı Sistemlerde Eğrilen İpliklerin ve Bu İpliklerden Üretilen Kumaşların Özellikleri.
2. Çeşitli Halılar ile Halı Üretiminde Kullanılan İpliklerin Özelliklerinin Araştırılması.

YRD.DOÇ.DR. PINAR ÇELİK
1. Open-End Roter İplik Makinesinde Düze Tipinin %100 Pamuk İpliklerinin Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi.
2. Rejenere Selüloz Liflerinden Üretilen RoCos Manyetik Kompakt Eğirme ve Klasik Ring Eğirme İpliklerinin Özelliklerinin Karşılaştırılması.

TERBİYE OPSIYONU

PROF. DR. KERİM DURAN
1. İğneleme Yöntemiyle Oluşturulmuş Yüzeylerin Yalıtım Özelliklerinin İncelenmesi.
2. Meltblown Yöntemi ile Üretilmiş Nonwoven Yüzeylerin İncelenmesi.

PROF. DR. KERİM DURAN, DOÇ.DR. AYŞEGÜL KÖRLÜ
1. Ön Terbiye İşlemlerinde Kullanılan Çeşitli Enzimlerin Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi.
2. Renkli Pamuk ve Konvensiyonel Pamuğun Ön Terbiye Sonrası Performanslarının Karşılaştırılması.

PROF. DR. NECDET SEVENTEKİN, YRD. DOÇ. DR. ESEN ÖZDOĞAN
1. Plazma Etkisiyle Antibakteriyel Etkilerin Elde Edilebilmesi Üzerine Bir Araştırma.
2. Mikrokapsüllerin Tekstil Sanayisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması.
3. Dendrimerler ve Tekstil Alanında Kullanımın İncelenmesi.

DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÇOBAN
1. Bitim İşlemlerinin Dikim Verimliliğine Etkisi.
2. Örme Kumaşlardaki Pillinglenme Sorununa Terbiye İşlemlerinin Etkilerinin İncelenmesi.

DOÇ.DR. AYŞEGÜL KÖRLÜ
1. Shape-Memory Polimerlerin Tekstilde Kullanım Alanları.

YRD. DOÇ. DR. ARİF ÖZGÜNEY
1. Reaktif BM ile Boyanmış Pamuklu Kumaşın Aşınabilme Özelliklerinin İncelenmesi.
2. İpekli Kumaşların Ink-Jet Baskıya Hazırlanmasında Biyomateryallerin Kullanımının İncelenmesi.
3. 40 0C’nin Üzerindeki Sıcaklıklar İçin Konfor Sağlayıcı Giysilerde Kumaş Konstrüksiyonlarının Araştırılması.

KONFEKSIYON OPSIYONU

PROF. DR. M. ÇETİN ERDOĞAN
1. Kumaş Özeliklerinin Konfeksiyon İşlemlerine Etkileri.

PROF.DR. TURAN ATILGAN
1. Hazır Giyim İşletmelerinde Marka Bilinirliğinin ve Marka Değerinin İşletme Karlılığına Etkileri.
2. Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Ürün İnnovasyonu ve İşletme Performansına Etkileri.
3. Hazır Giyim Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi.

YRD. DOÇ. DR. MÜCELLA GÜNER
1. Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Değer Akışı Haritalandırma.
2. Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Analizleri.
3. Konfeksiyon Üretiminde Uygulanabilecek Dengeleme Yöntemlerinin Araştırılması.

YRD. DOÇ. DR. OKTAY PAMUK
1. Konfeksiyonda Kullanılan Yardımcı Malzemelerin Üretim Yöntemlerinin ve Performans Özeliklerinin Araştırılması.
2. Örme Konfeksiyon Ürünlerinin Üretiminde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Örnek Bir Uygulama.
3. Türk Konfeksiyon Sanayinde Markalaşmanın Önemi ve Markalaşma Deneyimlerinin Analizleri.

YRD.DOÇ.DR. ZÜMRÜT BAHADIR ÜNAL
1. Giysi Türlerine Göre Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi.

2010-2011 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

TEKNOLOJİ OPSİYONU

Prof. Dr.Hüseyin KADOĞLU
1. % 100 Polyester Ring ve Siro İpliklerinin Karşılaştırılması (4 kişi)

Yrd. Doç. Dr. Güldemet BAŞAL
1. Filtrasyon Uygulamaları İçin Kitosan / Polietilenoksit Nanoliflerden Üretilmiş Tekstil Yüzeyleri (4 kişi)

Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL, Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇELİK
1. Yalancı Büküm Tekstüre Yöntemiyle Üretilen Pes İpliklerden Örülen Kumaşların Kumaş Özelliklerinin Araştırılması (2 kişi)

TERBİYE OPSİYONU

Prof. Dr. Kerim DURAN
1. Filtrasyonda Kullanılan Nonwoven Tekstiller (4 kişi)
2. Temizlik Alanında Kullanılan Nonwoven Tekstiller (3 kişi)
3. Atık Tekstillerin Geri Kazanımı ve Nonwoven Sektöründe Değerlendirilmesi (3 kişi)

Prof. Dr. Kerim DURAN, Doç. Dr. Ayşegül KÖRLÜ
1. Sentetik Liflerde Enzim Kullanım Olanakları (4 kişi)

Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER, Doç. Dr. Esen ÖZDOĞAN
1. Keten Liflerine Yapılan Modifikasyonların Etkilerinin İncelenmesi (2 kişi)
2. Poliester Liflerine Yapılan Modifikasyonların Etkilerinin İncelenmesi (4 kişi)
3. Kitosanın Tıbbi Tekstillerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma (4 kişi)
4. Giysilik Kumaşlara Uygulanan Güç Tutuşurluk Standartları Ve Bu Standartlara Uygun Yapılan Denemelerin Değerlendirilmesi (4 kişi)
5. Ev Tekstillerinde Güç Tutuşurluk Etkilerinin İncelenmesi (2 kişi)

Prof. Dr. Turan ATILGAN, Doç. Dr. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR
1. Teknik Tekstiller ve Ekonomik Boyutu (3 kişi)

Doç. Dr. Süleyman ÇOBAN
1. Nanoteknoloji ve Plazma Teknolojileri Gibi Yeni Teknolojilerin Bitim İşlemlerinde Kullanım Alanları (3 kişi)

Doç. Dr. Süleyman ÇOBAN, Doç Dr. Mücella GÜNER
1. Bitim İşlemlerinin Örme Kumaşların Dikilebilirliliğine ve Dikim Kalitesine Etkisi ile Ortak (3 kişi)

KONFEKSİYON OPSİYONU

Prof. Dr. M. Çetin ERDOĞAN
1. Konfeksiyon Sektöründe Kullanılan Aparatların Üretim Verimliliğine Etkisi (4 kişi)
2. Konfeksiyon İşletmelerinde Yönetim Stratejileri (4 kişi)

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
1. Organik Giysi Üretim Aşamalarının İncelenmesi (3 kişi)
2. CAD/CAM Sistemlerinin Üretim Sürecine Adaptasyonunun İncelenmesi (3 kişi)
3. Deri Konfeksiyon Üretim Aşamalarının İncelenmesi (1 kişi)
4. Konfeksiyon Ürünlerinde Ürün Geliştirme Süreci (4 kişi)
5. Konfeksiyon Üretiminde Müşteri Temsilciliği (4 kişi)

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Oktay PAMUK
1. Hedef Kitle Eğilimlerinin Ürün Geliştirme Sürecine Etkisinin Araştırılması (3 kişi)

Doç. Dr. Mücella GÜNER
1. Konfeksiyon İşletmelerinde Üretimde Zaman Kayıplarının Belirlenerek Minimize Edilmesi (3 kişi)
2. Konfeksiyon İşletmelerinde Üretim Hattında Verimlilik Artırma Çalışmaları (3 kişi)
3. Konfeksiyon İşletmelerinde Gömlek Üretiminde Yalın Üretim Unsurlarının Uygulanması (4 kişi)
4. Konfeksiyon İşletmelerinde Takım Elbise Üretiminde Yalın Üretim Unsurlarının Uygulanması (3 kişi)

Yrd. Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL
1. Toz Alerjisi Olan Kişilere Yönelik Ev Tekstili Ürünlerinin Geliştirilmesi (3 kişi)

Yrd. Doç. Dr. Oktay PAMUK
1. Konfeksiyon Sektöründe Ürün Kalite Geliştirme Çalışmaları (4 kişi)

2011-2012 Bitirme Ödevi Konuları
 
 
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
1.Çeşitli Kuantum Parçacıkları ve Zirkonyum Karbit Lifleri Kullanılarak Işık Enerjisinin Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi Üzerine Bir Araştırma.
   (3-4 kişi)
2.Güneş Işığından Yararlanarak Elektrik Üreten Tekstil Lifleri Üzerine Bir Araştırma.
   (3-4 kişi)
3.Liflerin Işık Enerjisini Elektrik Enerjisine Dönüştürebilmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi.
   (3-4 kişi)
4.Organik Boya Esaslı Nanokristal Yapılı İnce Film Güneş Pili Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Giderilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma.
   (3-4 kişi)
5.Bir Tekstil Lifinin Makromolekül Zincirlerinin Üç Boyutlu Uzayda Bilgisayar Yardımı İle Tanımlanarak İç Yapı Modellerinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma.
   (3-4 kişi)
 
Prof. Dr. Necdet Seventekin, Doç. Dr. Esen Özdoğan, Yrd.Doç. Dr. Tülay Gülümser
1.      Tekstil Materyallerinin Özelliklerinin Çeşitli Mikrokapsülasyon Tekniklerinin Denenmesi
   (3-4 kişi)
2.      Çeşitli Bor Bileşikleri ile Tekstil Materyallerinin Özeliklerinin Geliştirilmesi
   (3-4 kişi)
3.      İmmobilize Enzimlerin Tekstilde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
   (3-4 kişi)
4.      Plazma Metodu ile Deri Materyallerinin Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi
   (3-4 kişi)
5.      Silisyumdioksit İçerikli Nano Partiküller Kullanarak Pamuklu Kumaşların Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
   (3-4 kişi)
6.      Doğal Boyarmaddeler ile Kombinasyon Boyamaların Denenmesi
   (3-4 kişi)
7.      Doğal Boyarmaddeler ile Ekolojik Boyama Olanaklarının Araştırılması
   (3-4 kişi)
8.      Yünlü Mamuller Çekmezlik ve Hidrofilite Özelliği Kazandırılması
   (3-4 kişi)
9.      Kitosanın Antibakteriyel Etkinliğinin Araştırılması
   (3-4 kişi)
Prof. Dr. Kerim DURAN
1.      Laminasyonlu Teknik Tekstiller
      (3 kişi)
2.      Katı-Gaz Filtrasyonunda Kullanılan Nonwoven Teknik Tekstiller
      (3 kişi)
3.      Geri kazanılmış Liflerden Üretilen Nonwoven İzolasyon Malzemeleri
      (3 kişi)
4.      Tıbbi Amaçlı Filtrasyon Malzemeleri
      (3 kişi)
 
 
Prof. Dr. Kerim Duran, Yrd.Doç. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü
1.      Ultrasonik Ortamda Karboksillenmiş Tıbbi Amaçlı Gazlı Bez Tasarımı
   (3-4 kişi)
2.      Kendi Kendini Temizleyen Tekstil Ürünü Tasarımı
   (3-4 kişi)
 
Doç. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü
1.Şekil Hafızalı Tekstil Ürünü Üretim Yöntemleri Üzerine Bir Çalışma
   (4 kişi) (literatür çalışması)
2.Türkiye’de ve Dünya’da Tiftik Lifleri Üretimi Üzerine Bir Araştırma
     (4 kişi) (literatür çalışması)

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

 

  Öğretim Üyesi ve Konu Öğrenci sayısı
  Prof. Dr. Kerim DURAN  
1 PLA Liflerinden Biobozunur Nonwoven Yüzeylerin Geliştirilmesi 3 öğrenci
2 Meltblown Yöntemi ile Nonwoven Üretiminde, Üretim Parametrelerinin Ürün Özelliklerine Etkisi 3 öğrenci
  Prof.Dr. Kerim Duran – Yrd. Doç.Dr. Nida Oğlakçıoğlu – Yrd. Doç. Dr. Özlem Kızılırmak Esmer (Gıda Müh.Böl.)
3 Gıdaların Ambalajlanmasında Kullanılan Tekstil Ürünleri 2 öğrenciGıda Müh. Böl.’den 2öğrenci ile birlikte
  Prof. Dr. Kerim Duran- Prof. Dr. Rasim İpek(Makine Müh.Böl.)
4 Nonwoven / Elyaf Takviyeli Teknik Tekstil Kompozit Üretimi İçin Laboratuvar Tipi Donanım Tasarımı ve Geliştirilmesi 2 öğrenciMakine Müh. Böl.’den 2öğrenci ile birlikte
  Prof. Dr. Kerim Duran-Doç. Dr. Ayşegül Körlü
5 Tıbbi Amaçlı Gazlı Bez Tasarımı 4 öğrenci
6 Denim yıkamada kalite kriterlerinin belirlenmesi 4 öğrenci
  Prof. Dr. Faruk Bozdoğan
7 Akrilik Liflerinin İç Yapı Kararlılığının Modellenmesi 3-4 öğrenci
8 Kumaşların Farklı Fiziksel Özellikleri İle Elektriksel Dirençleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 3-4 öğrenci
9 Kumaşlardaki Sürtünme Kaynaklı Sesin Kumaşların Fiziksel Özellikleri İle İlişkilendirilmesi 3-4 öğrenci
  Prof. Dr. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR
10 Siklodekstrin Kullanarak Pamuklu Tekstil Malzemelerinin Fonksiyonelleştirilmesi 3-4 öğrenci
11 Β-Siklodektrinle Koku Özellikleri Geliştirilmiş PES Tekstil Malzemesi Geliştirilmesi 3-4 öğrenci
  Prof. Dr. Perrin Akçakoca Kumbasar – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çay
12 Layer-By-Layer Yöntemi İle Fonksiyonel Tekstil Malzemesi Geliştirilmesi 3-4 öğrenci
  Doç. Dr. Ayşegül Körlü
13 Shape Memory Özellikli Tekstil Ürünlerinin İrdelenmesi (Literatür çalışması) 4 öğrenci
14 Tekstil Sektöründe Yaygın İş Hastalıkları Üzerine Bir Araştırma (Literatür çalışması) 4 öğrenci
  Doç. Dr. Ayşegül Körlü – Doç. Dr. Pınar Çelik
15 Havuzlama İşlemi Sonucunda Elde Edilen Bitkisel Liflerin Eğirilebilirliklerinin Geliştirilmesi 2 terbiye+2 teknoloji öğrencisi
  Doç.Dr.Süleyman Çoban
16 Güç Tutuşurluk özelliğinin Yeni Kimyasal Maddeler Kullanılarak Geliştirilmesi 4 öğrenci
17 Parça Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Boyut Değişimine Etkisinin İrdelenmesi 4 öğrenci
  Doç.Dr.Arif Özgüney
18 Yeni Bir Baskı İşletmesinin Tasarlanması ve Planlanması 3 öğrenci
19 Tekstil Baskı Teknolojisinde Son Gelişmeler Işığında Tasarım Olanakları 3 öğrenci
  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cay
20 Tekstil Terbiye İşletmelerinde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi 3-4 öğrenci
  Prof. Dr. Ali Güngör – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çay
21 Kumaş üretiminde kullanılan konveksiyon kurutucuların enerji verimliliğinin makine mühendisliği ve tekstil mühendisliği açısından değerlendirilmesi 2 öğrenciMakine Müh. Böl.’den 2 öğrenci ile birlikte
22 Elastanlı Örme Kumaşlar için Optimum Termofiksaj Şartlarının Belirlenmesi 3-4 öğrenci
  Prof.Dr.Hüseyin Kadoğlu – Doç.Dr.Pınar Çelik
23 Sirospun Ve Çift Katlı %100 Pamuk İpliklerinin İplik Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması 3-4 öğrenci
24 Elastik Özlü İpliklerin Fiziksel Özellikleri İle Üretim Parametreleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Ve Modellenmesi 3-4 öğrenci
25 %100 Polyester Liflerinin Rocos Manyetik Kompakt Eğirme Sisteminde Eğirilebilirliğinin Geliştirilmesi 3-4 öğrenci
  Prof.Dr.Arzu MARMARALI + Yrd. Doç.Dr. Mehmet SARIKANAT (Makine Mühendisliği)
26 Tekstil Bazlı Kompozit Malzemelerin Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu 2 öğrenciMakine Müh. Böl.’den 2 öğrenci ile birlikte
  Prof.Dr.Arzu MARMARALI
27 Örme Kumaşlarda Karşılaşılan Hatalara Yönelik Bir Bilgisayar Programı Geliştirilmesi 4 öğrenci

2013-2014 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

 

  Öğretim Üyesi ve Konu Öğrenci sayısı
  Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU/ Doç. Dr. Pınar ÇELİK  
1 Apron ve Manşonların İplik Özelliklerine Etkisinin incelenmesi Üzerine Bir Araştırma 4 öğrenci
2 Kompakt Siro ve Siro Eğirme Yöntemleri ile Eğrilen İpliklerin İplik Özelliklerinin Karşılaştırılması üzerine Bir Araştırma 4 öğrenci
  Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU/ Yrd. Doç. Dr. Deniz DURAN
3 Elektromanyetik Koruma Özelliği Olan Kumaşların Üretimine Yönelik İpliklerin Tasarlanması ve Üretilmesi 4 öğrenci
  Prof. Dr. Arzu MARMARALI
4 Hava Geçirgenliği Yüksek Tek ve Çift Katlı Özel Örme Yapıların Tasarlanması 4 öğrenci
  Prof. Dr. Erhan KIRTAY
5 Koruyucu Tekstillerde Kalite ve Kalite Kontrol 4 öğrenci
6 Otomotiv Tekstillerinde Kalite ve Kontrol 3 öğrenci
7 Tekstilde Kalite ve Konfor 4 öğrenci
Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL
8 Yeni Nesil Liflerden İplik Tasarımı ve Bu İpliklerin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi 4 öğrenci
9 İpliklerin Döküntü Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi 3 öğrenci
  Doç. Dr. Ayşegül KÖRLÜ,  Prof. Dr. Kerim DURAN
10 Denim Yıkamada Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine bir Çalışma 2 öğrenci
Prof. Dr. Kerim DURAN, Doç. Dr. Ayşegül KÖRLÜ
 11 Ozon Teknolojisinin Yün Terbiyesinde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma  3 öğrenci
Prof. Dr. Kerim DURAN, Prof. Dr. Rasim İPEK
 12 Tekstil Takviyeli Kompozitlerin Tasarımı  2 öğrenci
Prof. Dr. Kerim DURAN
13 Geri Dönüştürülmüş Liflerden Dokusuz Teknik Tekstil Üretimi 4 öğrenci
 14 Aramid Liflerinin Terbiyesi ve Son Gelişmeler  2 öğrenci
15 Airlaid Yöntemiyle Üretilen Nonwoven Yüzeyler ( Hava Serim Yöntemi ile Dokusuz Yüzey Üretimi 3 öğrenci
 16 Eriyik Üfleme (MeltBlown) Yöntemi İle Dokusuz Yüzey Üretimi  3 öğrenci
Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN
17 Afet Çadırlarında Mevcut Durum, Uygulanan Testler ve Yeni Tasarım Olanaklarının Belirlenmesi 3 öğrenci
  Doç. Dr. Aslı DEMİR
18 Yüksek Performanslı Organik Liflerin Atmosferik Plazma İle Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi 4 öğrenci
19 Medikal Tekstillerde Kullanılan Ürünler ve Durum Değerlendirmesi 3 öğrenci
  Yrd. Doç. Dr. Nida OĞLAKCIOĞLU, Doç. Dr. Ahmet ÇAY
20 Hızlı Kuruma Özelliklerine Sahip Çift katlı Kumaş Yapılarının Tasarlanması 4 öğrenci
  Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR ,  Doç. Dr. Ahmet ÇAY
21 Fotokromik Boyaların Sol-Jel Yöntemi İle Tekstil Yüzeyine Aplikasyonu Süreci 3 öğrenci
Prof. Dr. Turan ATILGAN
 22 Hazır Giyim İşletmelerinin Uluslararasılaşmasında Uluslararası Marka Yönetimi: Bir Hazır Giyim İşletmesi Uygulaması  3 öğrenci
23 Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Yeni Ürün Geliştirmede Kalite Göçerim Fonksiyonunun Kullanımı 3 öğrenci
24 Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İnovasyon Yaratma Süreci ve İnovasyonu Etkileyen Faktörler Arası Yapısal Faktörlerin Analizi 3 öğrenci
25 İplik İşletmelerinde Süreç Analizi ve Verimlilik Artırma Teknikleri 2 öğrenci
  Prof. Dr. M. Çetin ERDOĞAN
26 Örme Konfeksiyon Ürünlerinde Kullanılan Malzemeler ve Kontrol Türlerinin Tasarımı 3 öğrenci
 27 Kadın Dış Giysi Üretiminde Hatalar ve Çözüm Önerileri ve Tasarımı  3 öğrenci
28 Çocuk Giysilerinde Modern Tasarımlar 2 öğrenci
29 Konfeksiyon Üretiminde Kullanılan Malzemeler ve Kontrol Türleri 4 öğrenci
30 Kumaşların Birleştirmelerinde Kullanılan Yeni Tekniklerin Tasarımı 4 öğrenci
31 Konfeksiyon Makinelerindeki Son Yenilikler ve Tasarımlar 3 öğrenci
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
32 Hazır Giyim Üretiminde Müşteri Temsilciliğinde Uygulanan Sistemlerin Karşılaştırılması ve yeni Yaklaşımlar 3 öğrenci
33 Giysi Tasarımında Ürün Katma Değerini Artıran İşlemlerin İncelenmesi 5 öğrenci
Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL
34 Temel Kadın Giysilerinin Üretim Aşamalarının Görsel Olarak Tasarlanması 3 öğrenci
35 Çocuk Giysilerinde Uygulanan Süsleme Tekniklerinin Konfor açısından  Değerlendirilmesi 3 öğrenci
Doç. Dr. Oktay PAMUK
36 Viskondan Üretilen Konfeksiyon Ürünlerinde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri 3 öğrenci
37 Bir Konfeksiyon İşletmesinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi 3 öğrenci

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ KONULARI

 

  Öğretim Üyesi ve Konu Öğrenci sayısı
  Prof. Dr. Arzu MARMARALI, Yrd. /Doç. Dr. Nida OĞLAKCIOĞLU  
1 Kroşe Makineleri İçin Endüstriyel Amaçlı Özel Bant Yapılarının Tasarlanması 4 öğrenci
Prof. Dr. Erhan KIRTAY
 2 Tekstil Sektöründe Benchmarking ve 6 Sigma  3 öğrenci
3 Medikal Tekstillerde Kalite ve Kalite Kontrol 3 öğrenci
  Prof. Dr. Turan ATILGAN       
4 Hazır Giyim Sektöründe Değer Yaratma Süreci 4 öğrenci
 5 Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Dijital Pazarlama Uygulamaları ve Etkinliği  4 öğrenci
Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL/ Doç. Dr. Arif Taner ÖZGÜNEY
6 Bambu Kumaşlara Uygulanan Yumuşatıcıların Kumaş Tutumuna ve Boncuklanma Özelliklerine Etkisi 5 öğrenci
Doç. Dr. Pınar ÇELİK,  Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU
 7 Siro-spun ve Ring Eğirme Yöntemleriyle İçi Boşluklu İplik Üretimi ve  Özelliklerinin İncelenmesi.  3 öğrenci
8 Kopça Özelliklerinin Kompakt İpliklerin Fiziksel Özelliklerine Olan Etkilerinin İncelenmesi. 4 öğrenci
9 Mulberry ve Tussah İpeği ile Üretilen Karışım İpliklerin İplik Özelliklerinin İncelenmesi. 4 öğrenci
  Yrd. Doç. Dr. Nida OĞLAKCIOĞLU, Doç. Dr. Ahmet ÇAY
10 Düz Örme Kumaş Yapılarında Gözenekliliğin Tahminlenmesi. 3 öğrenci
 11 Rejenere Liflerden Elde Edilen Örme Kumaşların Kuruma Özelliklerinin Araştırılması  3 öğrenci

Prof. Dr. Kerim DURAN, Yrd. Doç. Dr. Deniz DURAN
 12 Kaplama ve Laminasyonlu Teknik Tekstil Üretimi  3 öğrenci
 13 Geri Dönüşüm Lifleri Kullanılarak Koruyucu Motorcu Ceketi Kumaşı Tasarımı 3 öğrenci
 14 Hava Serim (Airlay) Yöntemi ile Dokusuz Teknik Tekstil Üretimi  4 öğrenci
Prof. Dr. Kerim DURAN/  Doç. Dr. Ayşegül KÖRLÜ
 15
  1. UV Işınlarının Tekstil Ürünlerinin Dezenfektasyonunda Kullanım Olanaklarının Araştırılması
 3 öğrenci
Doç. Dr. Ayşegül KÖRLÜ/ Doç. Dr. Pınar ÇELİK
 16 Doğal Liflerin Koku Absorblama Özelliklerinin İncelenmesi  3 öğrenci
Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR
17 Pamuk Lifinin Direkt Boyalarla Boyanmasında Sol-Jel Yönteminin Kullanımı 3 öğrenci
  Doç Dr. Tülay GÜLÜMSER
18 Ev Tipi Yıkama Maddelerinin Tarihsel Gelişimi ve Trendler Doğrultusunda Gelecekte Kullanılabilecek Yıkama Maddelerinin Tasarımı 3 öğrenci
Doç. Dr. Aslı DEMİR, Doç. Dr. Esen ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN
 19 Tekstilde Yeni Tip Yardımcı Kimyasallar Kullanılarak, Farklı Ürünler       Tasarlanması  3 öğrenci
Doç. Dr. Aslı DEMİR
 20 Tekstil Yüzey Modifikasyonlarında Yeni Nanoteknolojik Uygulama Tasarımları  4 öğrenci
  Prof. Dr. M. Çetin ERDOĞAN/ Mücella GÜNER
 21 Günde 2400 adet Klasik Erkek Eşofmanı Üreten Bir Fabrikanın Fizibilite Raporu  3 öğrenci
Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
22
  1. Bebek Ve Çocuk Giysilerinde Giyim Konforunu Etkileyen Özelliklerin Araştırılması
3 öğrenci
Doç. Dr. Mücella GÜNER
23 Sahada İşgören Faaliyetlerinin İp Diyagramı Yöntemi İle Analiz Edilmesi 3 öğrenci
 24 Çevik Üretim Yaklaşımı İle Fizibilite Çalışması: Atkı, Bere, Şal Örneği  3 öğrenci
25 Konfeksiyon Üretim Sürecinde Atık Yönetimi 3 öğrenci
Doç. Dr. Oktay PAMUK
26 Konfeksiyon İşletmelerindeki Çevre Problemlerinin araştırılması 4 öğrenci
27 Gömlek Üretiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri 3 öğrenci
28 Türk Konfeksiyon Sektöründe Markalaşma ve Fason Üretimin Markalaşmaya Etkisi 4 öğrenci
29
  1. Bir Konfeksiyon İşletmesinde Hata Türü ve Etkileri Analizi Tekniğinin Uygulanması
3 öğrenci
Doç. Dr. Zümrüt ÜNAL
30 Fazla Kilolu Çocukların Giysi Sorunları ve Giysi Kalıplarının Geliştirilmesi. 4 öğrenci
31 Konfeksiyon Üretiminde Oluşan Hatalar ve Çözüm Önerileri 4 öğrenci
 32 Otel Tekstili  3 öğrenci

Bize Ulaşın!

Lütfen mesajınızı yazınız.. En kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır..

Sending

©2018 Tekstil Mühendisliği Bölümü

Log in with your credentials

Forgot your details?