Yayım Kuralları

TEKSTİL ve KONFEKSİYON DERGİSİ YAYIN KURALLARI

1 – Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma – Uygulama Merkezi’nin “Hakemli” ve “Hakemsiz” makaleler için yayın organıdır.

2 – Dergide, tekstil ve konfeksiyon alanlarındaki özgün araştırmalar yayımlanır.

3 – Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.

4 – Hakemli yayınlar, öncelikle derginin bilim kurulu üyelerine gönderilir. Bilim kurulu üyelerinin oy çokluğu ile “yayımlanabilir” kararına göre, eser konu ile ilgili 3 hakeme gönderilir. Editör, hakemlerin önerileri doğrultusunda makaleyi yayımlar veya düzeltilmek üzere yazar(lar)ına geri gönderir. Yazar(lar) tarafından düzeltilen metinler yeniden hakemlere gönderilir, düzeltilmiş metin hakemler tarafından uygun görülürse yayımlanmak için sıraya alınır. Düzeltilmeleri istenen ancak yazar tarafından 3 ay içinde düzeltilip geri gönderilmeyen metinler yayımlanmaz.

5 – Yazılar standart A4 (210x297mm) boyutunda, kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılarak Microsoft Word programında “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde, iki tarafa yaslı olarak yazılmalı, şema, şekil, fotoğraf ve tablolarda dahil olmak üzere biri asıl, biri fotokopi olarak 2 kopya halinde yazının bulunduğu 3,5 inçlik bir disket ile birlikte gönderilmelidir. Disketin üzerinde makalenin, yazarının ve dosyanın adı bulunmalıdır. (CD kabul edilir).

6 – Makalede öncelikle yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalışmanın yapıldığı kurumun adı ve şehri, eğer çalışmayı destekleyen herhangi bir kuruluş varsa açık adları yer almalıdır. Bu bölüme ayrıca ”yazışmadan sorumlu” yazarın isim, açık adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri eklenmelidir. Yazarların aktif olarak kullanılan bir elektronik posta adresi bildirmeleri kendi yararlarına olmaktadır.

7 – Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce bir yerde yayımlanmamış, yayımlanmak üzere teslim edilmemiş veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olmamalıdır. Özet halinde yayımlanmış bir ön bildirinin tam metni yayımlanabilir. Metnin uzunluğu 10 daktilo sayfasını ve metnin büyüklüğü 1MB’i geçmemelidir.

8 – Eserin biri Türkçe, diğeri İngilizce olmak üzere her biri 500 karakteri geçmeyen özet ve abstract bölümleri bulunmalıdır. Özetlerde çalışmanın amacı, kullanılan materyal ve yöntemler, önemli bulgular ile sonuç belirtilmelidir. Türkçe özetin sonuna Türkçe, İngilizce özetin sonuna İngilizce olmak üzere en çok beş adet anahtar kelime yazılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın altında ortada yer almalıdır. Şekil, resim ve tablolara ait bilgiler, şekil, resim veya tablonun altında ve numaralandırılarak yer almalıdır. Resimler ve şekiller ”jpg”, ”gif” veya ”bmp” uzantılı olmalıdırlar.

9 – Metin aşağıdaki sıraya uyularak yazılmalıdır: – Türkçe ve İngilizce Başlık, Yazar Adları, Yazar Görev Adresleri, İlk Yazarın e-posta Adresi, Türkçe Özet, İngilizce Özet, Türkçe ve İngilizce Anahtar Sözcükler, – Ana Metin, – Teşekkür (istenirse) ve – Kaynaklar.

10 – “Özgün Deneysel Araştırma” tipindeki bir yazıda ana metin; “Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular (Sonuç) ve Değerlendirme (Tartışma)” bölümlerine ayrılmalıdır.

11 – Kaynaklara ana metinde ilk geçtikleri sıraya göre ard arda numara verilmelidir. Kaynaklar; geçtikleri yerlerde parantez içinde sayılarla gösterilmelidir.

12 – Kaynak yazılışında aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:

DERGİLER:

a- Standart Dergi Makalesi (en fazla 3 yazarın adı eklenir); Yazar(lar): Soyadı, İsim Baş harfi, Yazının adı ………………………………, (Derginin adı-İtalik), Yılı, Cild No (Volume), Sayfa No (başlangıç-bitiş);

b- Her Sayısında Sayfa Numarası 1’den Başlayan Dergilerde Yazar(lar): Soyadı, İsim Baş harfi , Yazının adı ………………………………, (Derginin adı-İtalik), Yılı , Ayı, Sayfa No (başlangıç-bitiş);

c- Dergi Eki: Yazar(lar) Soyadı İsmi Baş Harfi, Yazının Adı ………………………………, (Derginin adı-İtalik) Eki,Yılı / Sayısı, Ayı, Sayfa No (başlangıç-bitiş);

TEK veya ORTAK YAZARLI KİTAP:

Yazar(lar) Soyadı, İsim Baş Harfi, Bölüm Başlığı, (Kitabın adı-İtalik), Editör(ler),Yayın Evi, İli,Yılı, Sayfa No (başlangıç-bitiş);

13 – Şekiller ve resimler siyah-beyaz basılır. Renkli olanlar ancak yazar, renkli basım ücretini karşılarsa yayınlanabilir.

14 – Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

15 – Yayımlanan yazılar için yazara telif ücreti ödenmez.

16 – Yayımlanması kabul edilmeyen metinler geri verilmez.

17 – Dergi ile yazarlar arasındaki gerekli haberleşme ilk isim ile yapılır.

18 – Yazıların dergiye sunuluşu sırasında haberleşmeden sorumlu yazar editöre bir başvuru mektubu vermelidir. Bu mektupta yazının yazının sadece Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi’ne gönderilmiş olduğunu, makalenin tüm yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı ve etik bir çalışma ürünü olduğuna dair görüşleri ifade edilmeli ve bu amaçla yazarlar, isimlerinin karşılarını imzalamalıdırlar.

19 – Yazıların gönderileceği adres:

• Prof. Dr. Ziynet Öndoğan

• Yrd.Doç.Dr. Oktay Pamuk

Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi

35100 Bornova-İZMİR

Tel. ve Fax: 0.232.374 28 68 veya 0.232.388 78 59

E-posta: oktay.pamuk@ege.edu.tr

Bize Ulaşın!

Lütfen mesajınızı yazınız.. En kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır..

Sending

©2018 Tekstil Mühendisliği Bölümü

Log in with your credentials

Forgot your details?