Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet Sıralaması

Üniversitemiz Senatosu'nun 10.06.2015 tarih ve 19/3 sayılı kararı ile kabul edilen "Ege
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri ile Mezunların Başarı Sıralamasının Tespitine
İlişkin Usul ve Esaslar" ın 5.maddesinin 1 ve 2 fıkrasında;
"- (1) Dereceye giren mezunların başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim-öğretim yılının güz ve
bahar yarıyılı mezunları birlikte ve bahar yarıyılı final sınavları sonunda belirlenir. (2) Mezun
durumundaki öğrencilerin staj kapsamındaki çalışmaları, final sınav döneminin son gününe kadar
tamamlanmış olmalıdır" denilmektedir.
 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında mezun olacak olan öğrencilerimizin
sıralamasının bahsi geçen Esasların 5. maddesine  (Bütünleme Sınavına girmemiş ve
Stajını tamamlamış olması durumuna) göre yapılacağı  duyurulur.