Çerez Örnek
canlı destek

Stajlar

Öğrencilerin 2. yılın sonunda 20 iş günü süren fakülte içi stajı ile 3. yılın sonunda en az 20 iş günü süren sanayi stajı yapmaları gerekmektedir.

Bu staj süresince tüm öğrencilerin makineler üzerinde uygulama yapması, makineleri kullanmaları ve bazı ünitelerde kendi tasarladıkları bir ürünü elde etmeleri mümkün olmaktadır. Bu staj ayrıca, opsiyon seçimi öncesi, öğrencilerin tekstilin tüm alanlarında yoğun bir uygulamalı eğitim görerek, kendi ilgi ve becerilerini ölçüp, sağlıklı karar vermelerine yardımcı olmaktadır.

Sanayi stajının yapılacağı işletmenin öğrencinin seçtiği opsiyon ile ilgili ve Bölüm tarafından kabul edilebilir özelliklerde olması gerekmektedir. Öğrenci staj sonunda edindiği bilgi ve tecrübeleri bir rapor halinde yazıp, işletmedeki staj sorumlusuna onaylatarak Bölüm Başkanlığı’na iletir. Bu raporlar ilgili öğretim üyesi tarafından incelenerek, uygun olup olmadığına karar verilir. Ayrıca işletmedeki staj sorumlusu tarafından doldurulup onaylanan ve öğrencinin genel durumunun değerlendirildiği sicil fişi, staj sorumlusu tarafından Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Dosyası uygun, sicil fişi olumlu olan öğrenci sanayi stajından başarılı sayılır. Rapor sonucu olumsuz ise raporu tekrar hazırlaması, sicil fişi olumsuz ise stajı tekrarlaması istenir.

Öğrenciler sanayi stajını isterlerse yurt dışında da yapabilmektedir. Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler staj yerlerini kendileri ayarlamaktadır ancak staj yerinin bölüm tarafından kabul edilmesi gereklidir.

Bölüm içi stajı (Staj I)

Sanayi stajı (Staj II)

Formlar

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ