EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Bölüm içi stajı (Staj I)

Staj dönemi : İkinci yılın sonunda – Genel Lisans
Staj süresi :  15 işgünü / 3 hafta  Zorunlu
BÖLÜM STAJ KOORDİNATÖRÜ:  Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER

 

(tulay.gulumser@ege.edu.tr)

STAJ BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME: Endüstri Mühendisi Nilay AKGÜN

 

nilay.akgun@ege.edu.tr )

STAJ DEĞERLENDİRME: Doç. Dr. Zümrüt Ünal, Doç. Dr. Pınar ÇELİK, Doç.Dr. Nida Oğlakcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Deniz Duran,   Yrd. Doç. Dr. Sema Dalbaşı

ÖNKOŞUL : Bölüm Uygulama işletmelerinde yapılan Bölüm içi staj tarihleri Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Staj başvurusu için aşağıdaki belge, Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna ilan edilen tarihe kadar mutlaka teslim edilmelidir:

1 adet öğrenci kimlik fotokopisi

 

DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL : Staj yürütücüleri tarafından anlatılan ders notları

BÖLÜM İÇİ STAJIN (KATALOG) İÇERİĞİ :

Tekstil Mühendisliği Bölüm İçi Staj ile, öğrencinin bir tekstil mühendisinin çalışabileceği tüm alanları tanıması, çalışma hayatında karşısına çıkabilecek makineleri görüp öğrenmesi, uygulamalı çalışmalar ile makinelere ve sisteme aşinalığının sağlanması, opsiyon seçimi öncesi kendisine uyan ve çalışmaktan hoşlanabileceği konuyu saptayabilmesi için fırsat yaratılması mümkün olmaktadır.

BÖLÜM İÇİ STAJIN AMACI VE HEDEFİ :

Öğrencilerin;

§ Tekstil mühendisliği mesleğini tanıması ve opsiyon seçimlerine yardımcı olması,

§ Öğrencilerin entegre bir tesis olan pilot işletmede, hammaddeden mamüle kadar uzanan üretim, süreç ve işlem adımları hakkında uygulamalı bilgi alması

§ Temel bilimler ve mühendislik mesleğine ilişkin bilgilerin uygulanışını gözlemesi,

§ Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin gelişmesi,

§ Meslek yaşamına hazırlanması sağlanır.

BÖLÜM İÇİ STAJ PROGRAMI:

1. IPLİK ÜNİTESİ

 

1. Gün : Pamuk İplikhanesinin tanıtımı

2. Gün :Yün İplikhanesinin tanıtımı

3. Gün : Sınav

 

2. DOKUMA ÜNİTESİ

1. Gün : Dokuma hazırlık işlemleri ve uygulamaları

2. Gün : Dokuma işlemi ve dokuma makinelerinin tanıtımı, el dokuma tezgahlarında uygulamalar

3. Gün : El dokuma tezgahlarında uygulamalar ve sınav

 

3. ÖRME ÜNİTESİ

1. Gün : Örme makinalarının tanıtımı, el örme makinalarında uygulama

2. Gün : Yuvarlak örme makinalarının incelenmesi

3. Gün : Makina bilgileri ve Sınav

 

4. TERBİYE ÜNİTESİ

1. Gün : Ön terbiye makinaları

2. Gün : Boyacılık ve  makinaları

3. Gün : Bitim işlemleri ve Sınav

 

5. DOKUSUZ YÜZEYLER+KLİMA

1. Gün : Baskıcılık ve makinaları

2. Gün : Dokusuz yüzeyler elde etme yöntemleri ve  makineları, uygulamaları

3. Gün : Klima dairesi ve Sınav

 

6. KONFEKSİYON ÜNİTESİ

1. Gün : Hazır giyim sanayiinin tanıtımı, hazır  giyim sanayiinde iş akışı organizasyonu

2. Gün : Kesimhane hakkında genel bilgi, dikimhanede pratik çalışmalar

3. Gün : Dikimhanede pratik çalışmalar  ve Sınav

BÖLÜM İÇİ STAJ PLANI :

 

 

Hafta

 

 

İplik (1) Dokuma

 

(2)

Örme (3) Terbiye

 

(4)

Dokusuz Yüzeyler ve Klima   (5) Konfeksiyon

 

(6)

1 1

 

 

6

2

 

 

1

3

 

 

2

4

 

 

3

5

 

 

4

6

 

 

5

2 5

 

 

4

6

 

 

5

1

 

 

6

2

 

 

1

3

 

 

2

4

 

 

3

3 3

 

 

2

4

 

 

3

5

 

 

4

6

 

 

5

1

 

 

6

2

 

 

1

NOT: Öğrenciler 6 gruba ayrılmıştır.

 

BÖLÜM İÇİ STAJ RAPORUNUN HAZIRLANMASI :

 

Rapor, alt-üst-sağdan 2.5 cm, cilt payı için soldan 3 cm boşluk bırakarak, A4 kağıdına el yazısı ile yazılmalıdır. Sayfalar uygun şekilde numaralandırılmalı ve bir dosya içinde sunulmalıdır. Rapor resim, şekil, tablo veya numuneler ile zenginleştirilebilir. Rapor kapağında öğrencinin adı, kayıt yılını içerecek şekilde öğrenci numarası, grubu, staj yürütücüsünün adı soyadı, staj yaptığı ünitenin tam adı ve staj tarihi yer almalıdır. Pilot işletmenin her ünitesi için ayrı ayrı staj dosyası hazırlanmalı, her ünitenin staj yürütücüsü o üniteye ait staj dosyasını onaylamalıdır.

BÖLÜM İÇİ STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1.  Her ünitedeki 2.5 günlük staj sonunda, verilen formata uygun olarak bilgisayarda hazırlanan staj raporu, staj yürütücüsüne teslim edilir

2.  Staj yürütücüsü o raporu kontrol eder, varsa düzeltmeleri yapar, Kabul/Red şeklinde değerlendirir

3.  Staj değerlendirici öğretim üyesi o üniteye ait staj raporunu ve devam durumunu irdeler, staja devamı tamam ve staj raporu kabul edilen öğrencinin o üniteye ait stajı  BAŞARILI olarak değerlendirilir, aksi halde staj tekrar edilir.

4. Her bir üniteye ait sonuçlar iki hafta içerisinde Bölüm Staj Koordinatörüne iletilir.

5. Tüm ünitelerdeki stajı BAŞARILI olan öğrencinin Bölüm İçi Stajı BAŞARILI olarak değerlendirilir.

BÖLÜM İÇİ STAJIN VEYA RAPORUNUN REDDİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

 

1. Raporun verilen sürede teslim edilmemesi

2. Raporun belirlenen formata uygun hazırlanmaması

3. Raporun içerik yönünden yetersiz bulunması

4. Staja devamsızlık

5. Her bir ünitedeki staj sonunda yapılan sınavda başarısızlık

     

 

DERSİN TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ:

(Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise ; sağlanmıyor ise boş bırakınız)

1 Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri tekstil mühendisliği problemlerini çözmek için uygulayabilme becerisi.  
2 Tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.  
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi koşullar altında belirli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi koşullar: Ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb. ) /
4 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
5 Tekstil mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulama becerisi. /
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite ve verimlilik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci, bilgiye erişebilme becerisi. X
10 Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının tekstilin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma. /
11 Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. X
12 Bireysel çalışma becerisi. X
13 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. /

HAZIRLAYAN: Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER                                                                                     01-08-2017