Çerez Örnek
canlı destek

Akreditasyon Komisyonları

 

 

Komisyonun Adı

Görevleri

Komisyon Üyeleri

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)

– Komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak,

– Anket sonuçlarını değerlendirip Bölüm Başkanlığına iletmek,

– Sürekli iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi için metotlar araştırmak, öneriler oluşturmak ve bunları paydaşlarla tartışarak raporlamak,

– Kısa ve uzun vadeli döngülerin oluşturma çalışmasını izlemek,

– Komisyon liderleri ile yılda en az bir kez toplanarak, çalışmalarını izlemek, iyileştirme önerilerini almak,

– Öz Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarını yürütmek.

Lider: Prof. Dr. Ayşegül Körlü (MÜDEK Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahmet Çay(MÜDEK Koordinatör Yrd. )

Prof. Dr. Arzu Marmaralı

Prof. Dr. Turan Atılgan

Prof. Dr. Nilgün Özdil Prof.

Dr. Aslı Demir

Doç. Dr. Nida Oğlakcıoğlu

End. Müh. Nilay Akgün

 

Eğitim Komisyonu (EK)

– Ders dosyalarının düzenlenmesi ve güncellenmesini sağlamak,

– Anket sonuçlarına göre eğitim planını gözden geçirmek ve iyileştirme önerilerini KAK’a iletmek,

– Ders Değerlendirme Komisyonlarının raporlarını inceleyerek, sonuç ve önerileri KAK’a iletmek,

– Eğitim planının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Lider: Prof. Dr. Arzu Marmaralı

Prof. Dr. Perrin Akçakoca Kumbasar

Prof.Dr.Esen Özdoğan Prof. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü

Prof. Dr. Pınar Çelik

Prof. Dr. Tülay Gülümser Prof. Dr. Oktay Pamuk Prof. Dr. Ahmet Çay

Doç. Dr. Seher Kanat

End. Müh .Nilay Akgün

 

Endüstriyel İlişkiler ve Kariyer Planlama Komisyonu (EİKPK)

–E.Ü. Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü ile koordineli çalışarak, iş hayatının bileşenleri ile ilişkileri geliştirmek, iş dünyası ve öğrenciler arasında ara yüzey oluşturmak,

– Son sınıf öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak etkinlikler düzenlemek,

– Endüstri ile ilişkiler anketini yapmak.

Lider: Doç. Dr. Nida Oğlakcıoğlu

Dr. Mehmet Küçük

Dr. Seniha Morsümbül

Web Sayfası ve Sosyal Medya Komisyonu (SMK)

– Bölüm web sayfasını sürekli olarak güncellemek,

– Bölüm web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulara ve etkinliklere yer vermek,

–İnternet ortamındaki anketlerin oluşturulmasına destek sağlamak ve ilgili komisyonlarla koordineli çalışmak.

Lider: Doç. Dr.Mustafa Ertekin Dr. Mehmet Küçük Dr. Emrah Temel

 

Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu (MİK)

– E.Ü. Mezunlar Ofisi ile koordineli olarak Bölüm mezunları ile iletişime geçmek, ilişkileri geliştirmek,

– Mezunlar anketini yapmak.

Lider: Prof. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal Doç.

Dr. Deniz Duran Doç. Dr. Ebru Bozacı

İş Güvenliği ve Altyapı Geliştirme Komisyonu (İGK)

– Eğitim alanlarında çalışma emniyetini sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması için bölüm başkanlığına önerilerde bulunmak,

– İş güvenliği ile ilgili uyarı, işaret ve ekipmanların gerekli yerlere yerleştirilmesini sağlamak,

– Üniversitenin engelsiz bina çalışmalarına katkıda bulunmak.

Lider: Prof. Dr. Arif Taner Özgüney

Prof. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü

Prof. Dr. Güldemet Başal

Elk. Müh. Ömer Kodaz

 

Anket Komisyonu (AK)

– Son sınıf anketi ve staj anketlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

– Tüm anketlerin gerekli olan kısımlarını değerlendirip KAK a iletmek, Ders anketlerinin program çıktıları ile ilgili sonuçları için matris hazırlayıp KAK’a iletmek,

– Anket sorularının değiştirilmesi gerektiğinde öneriler hazırlayarak KAK’a iletmek,

- Sistem Analizi ve Tasarımı ve Bitirme ödevi derslerinin PÇ anketlerini değerlendirmek.

Lider: Doç. Dr. Seher Kanat

Doç. Dr. Gözde Ertekin Doç. Dr. Derya Tama Birkocak

Dr. Eda Acar

Dökümantasyon ve Arşiv Komisyonu (DAK)

– Akreditasyonla ilgili e-arşiv oluşturmak – Akreditasyon yazışma dosyasını oluşturmak ve takip etmek

– Akreditasyonla ilgili tüm dosyalardaki eksikleri belirlemek ve eksiklikleri ilgili akreditasyon komisyonuna bildirmek.

Lider: Prof. Dr. Ayşegül Körlü

Ends. Müh. Nilay Akgün

Sekr. Bahriye Uysal

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ