canlı destek

Akreditasyon Komisyonları

Akreditasyon Komisyonlarının Görevleri

 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)

  – Komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak

  – Anket sonuçlarının Program Çıktıları ile ilgili bölümünü değerlendirip Bölüm Başkanlığına iletmek

  – Sürekli iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi için metotlar araştırmak

  – Kısa ve uzun vadeli döngülerin çalışmasını izlemek

  – Tüm takımları düzenli aralıklar ile (yılda 2 kez önerilir) toplayarak, çalışmalarını izlemek, iyileştirme önerilerini almak

  – ÖDR’nin revizyonu

  Eğitim Komisyonu (EK)

  – Ders dosyalarının düzenlenmesi ve güncellenmesini sağlamak

  – Anket sonuçlarına göre eğitim programlarının gözden geçirmek ve iyileştirilme önerilerinin Bölüm Başkanlığına iletmek

  – Ders Değerlendirme Komisyonlarının raporlarını irdeleyip, sonuçları ve önerileri Bölüm Başkanlığına iletmek

  – Anket sonuçlarına göre ders içerikleri ve ders işleniş biçimlerinin iyileştirilmesi için öğretim elemanlarına önerilerde bulunmak

  – Ders programlarının ve içeriklerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

  – Bölüm içi stajların değerlendirilip, iyileştirilmesi için önlemler almak

  – Öğrenci danışmanlıklarının etkin biçimde yapılmasını sağlamak

  – Staj ve Bitirme ödevlerinin gereğince kontrolü için alt birimler oluşturulabilir.

  Endüstriyel İlişkiler ve Kariyer Planlama Komisyonu (EİKPK)
  - İşverenler ile ilişkileri geliştirmek

  - İşveren ve yeni mezun arasında ara yüzey oluşturmak

  -Kariyer günlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

  –  Son sınıf öğrencilerinin iş hayatına hazırlamak

  Bilişim Teknolojileri Komisyonu (BTK)
  –      Bölüm web sayfasının iyileştirilmesi, görsel çekicilik kazandırılması, yeniden düzenlenmesini sağlamak

  –      Web sayfasını sürekli olarak güncellemek

  –      Web sayfasında duyurulara ve etkinliklere yer vermek

  –      Elektronik ortamda doldurulacak anketleri yapmak ve sonuçlarını Anket Komisyonuna iletmek

  Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu (MİK)
  –       Bölüm mezunları ile iletişime geçmek, ilişkileri geliştirmek, iletişim ağı kurmak

  –    Web sayfasındaki ilgili sayfaya bilgilerini girmeleri için mezunları bilgilendirmek ve teşvik etmek

  –   Mezun anket sonuçlarını değerlendirmek ve Bölüm Başkanlığına iletmek

  –      Bölüm faaliyetlerinden mezunları haberdar etmek

  –      Mezunlardan Bölüm’e maddi ve manevi destek sağlamak

  İş Güvenliği ve Altyapı Geliştirme Komisyonu (İGK)
  –      Laboratuarlarda çalışma emniyetini sağlamak için gerekli önlemleri almak

  –      İş güvenliği ile ilgili uyarı ve işaretleri gerekli yerlere yerleştirmek

  –      Atıkların yönetimini sağlamak

  –      Bölüm alt yapısının iyileştirilmesi için incelemeler yapmak, önerileri Bölüm Başkanlığına iletmek

  –      Her yıl düzenli aralıklarla sivil savunma ve yangın tatbikatları gerçekleştirimek

  Sosyal  İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu (SİTK)

  -     Bölümün, toplum ve sanayiciler tarafından tanınmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek

  -      Bölümün, Mezunlar ve Sanayiciler ile iletişimini artıracak etkinlikler gerçekleştirmek

  -     Öğrenciler arasında iletişimi artıracak spor, kültür ve sosyal amaçlı etkinlikler oluşturmak

  -     Öğretim elemanları arasında spor, kültür ve sosyal amaçlı etkinlikler oluşturmak

  -     Öğrenciler ve öğretim elemanları arasında iletişimi artıracak spor, kültür ve sosyal amaçlı etkinlikler oluşturmak

  -     ETT ile iletişimi sağlamak

  Anket Komisyonu (AK)
  –      Anketlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak

  –      Anketlerin gerekli olan kısımlarını değerlendirip Bölüm Başkanlığına iletmek

  –      Ders anketlerinin program çıktıları ile ilgili sonuçları için matris hazırlayıp KAK’a iletmek

  –      Anket sorularının değiştirilmesi gerektiğinde öneriler hazırlayarak KAK’a iletmek

  Dökümantasyon ve Arşiv Komisyonu (DAK)
  –      MÜDEK ile ilgili yazışmalar yapmak

  –      Akreditasyonla ilgili tüm dosyaların etiketlenmesini ve dolaplara düzgün yerleştirilmesini sağlamak

  –       Akreditasyon odasının ve dolaplarının tertip düzenini sağlamak.

  –      Akreditasyonla ilgili tüm dosyalardaki eksikleri belirlemek ve eksiklikleri ilgili akreditasyon komisyonuna bildirmek.

  –      Güncelliğini yitiren akreditasyon belgelerini arşivleyip saklamak, saklanma süresi biten akreditasyon belgelerini imha etmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonları Listesi

  • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)
   • Lider: Prof. Dr. Ayşegül Körlü (MÜDEK Koordinatörü)
   • Doç. Dr. Ahmet Çay(MÜDEK Koordinatör Yrd. )
   • Prof. Dr. Arzu Marmaralı
   • Prof. Dr. Turan Atılgan
   • Prof. Dr. Nilgün Özdil
   • Prof. Dr. Mücella Güner
   • Prof. Dr. Aslı Demir
   • Doç. Dr. Nida Oğlakçıoğlu
   • End. Müh. Nilay Akgün
   Eğitim Komisyonu
   • Lider: Prof. Dr. Arzu Marmaralı
   • Prof. Dr. Perrin Akçakoca Kumbasar
   • Prof.Dr.Esen Özdoğan
   • Prof. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü
   • Prof. Dr. Pınar Çelik
   • Prof. Dr. Tülay Gülümser
   • Prof. Dr. Oktay Pamuk
   • Doç. Dr. Ahmet Çay
   • End. Müh .Nilay Akgün
   Endüstriyel İlişkiler ve Kariyer Planlama Komisyonu (EİKPK)'
   • Lider: Doç. Dr.Nida Oğlakçıoğlu
   • Dr. Mehmet Küçük
   • Dr. Seniha Morsünbül
   Bilişim Teknolojileri Komisyonu (BTK)
   • Lider:Doç. Dr.Mustafa Ertekin
   •  Dr.Öğr. Üyesi Cihat Okan Arıkan
   •  Dr. Emrah Temel
   • Kemal Ekin
   Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu
   • Lider: Prof. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal
   • Doç. Dr. Deniz Duran
   • Doç. Dr. Ebru Bozacı
   • Dr. Burcu Karaca Uğural
   • Dr. Emrah Temel
   İş Güvenliği ve Altyapı Geliştirme Komisyonu (İGK)
   • Lider: Prof. Dr. Arif Taner Özgüney
   • Prof. Dr. Ayşegül Ekmekçi Körlü
   • Prof. Dr. Güldemet Başal
   • Elk. Müh. Ömer Kodaz

   Sosyal  İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu (SİTK)

   • Lider: Doç. Dr. Nida Oğlakcıoğlu
   • Doç. Dr. Seher Kanat
   • Dr. Mehmet Küçük
   • Dr. Seniha Morsünbül
   • Dr. Eda Acar
   Anket Komisyonu (AK)
   • Lider: Doç. Dr. Seher Kanat
   • Doç. Dr.Gözde Ertekin
   • Dr. Derya Tama
   • Dr. Eda Acar
   Dökümantasyon ve Arşiv Komisyonu (DAK)
   • Lider: Prof. Dr. Ayşegül Körlü
   • Doç. Dr. Sema Namlıgöz  Dalbaşı
   • Doç. .Dr.Tuba Bedez Üte
   • Dr. Mehmet Küçük
   • Ends. Müh. Nilay Akgün
   • Sekr. Bahriye Uysal

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ