Çerez Örnek
canlı destek

Hedefimiz

Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün Hedefi;

  • Uluslararası seviyede ve ülke düzeyinde çağdaş ve kaliteli eğitim ile donatılmış, gelişime açık, yaratıcı, sorumluluğunu bilen, etik değerlere sahip iletişimi güçlü ve sorun çözen mühendisler yetiştirerek Türk Tekstil Sanayi’ne hizmet veren,
  • Güncel konularda ve evrensel kalitedeki bilimsel çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslar arası yayınlar ile toplumun ve tekstil endüstrisinin yararına sunan,
  • Çeşitli uzmanlık alanlarında tekstil mühendisliğinin temellerini ve ayrıntılarını, uygulamaya yönelik olarak verdiği yüksek lisans, araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak verdiği doktora eğitimi ile Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel birikimini artıran,
  • Kaliteli öğrenciler ile konusunda uzman öğretim üyelerinin buluştuğu,
  • Ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan, konusunda önder, bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ