Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet İşlemleri

Bilindiği gibi, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yılsonu (Final) Sınav Not Girişi 10.06.2019-
23.06.2019 tarih aralığında olup, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 19 Temmuz 2019 tarihinde
yapılacaktır.
 
Üniversitemiz Senatosu'nun 10.06.2015 tarih ve 19/3 sayılı Kararı ile kabul edilen "Ege Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri ile Mezunların BaşarıSıralamasının Tespitine ilişkin Usul ve Esasları"nın 5/1.
Maddesinde "Dereceye giren mezunların başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim-öğretim yılının güz ve bahar
yarıyılı mezunları birlikte ve bahar yarıyılı final sınavları sonunda belirlenir" denilmektedir.
Buna göre, Fakültemiz Mezuniyet Töreninde Bölümlerimizin sıralamalarının belirlenmesine esas olmak
üzere Yılsonu (Final)Sınavları'nın sonunda mezun durumuna gelen öğrencilerin mezuniyet işlemleri
gerçekleştirilecektir.
 
Ancak, Yılsonu (Final) Sınavlarının sonunda mezun durumuna gelen Bölümünüz öğrencilerinden not
yükseltmek amacıyla Bütünleme Sınavlarına girecek olanların, Yılsonu (Final) Sınavları sonunda mezuniyet
işlemlerinin yapılmaması için 24 Haziran 2019 pazartesi günü mesai bitimine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri
Birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.