Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM)

Ege  Üniversitesi  EBİLTEM-TTO  bünyesinde  faaliyetine  başlayan  Araştırma  Odaklı  Öğrenci  Merkezi 
(AROM) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin araştırma ve bilimsel düşünme farkındalığını arttırmak, 
araştırma süreçlerini kavratmak, girişimcilik ve araştırma projesi hazırlama/sunma becerisi kazanmalarını sağlamak 
hedefi  çerçevesinde  "AROM  Araştırmacı  Öğrenci  Oryantasyon  Programı"  planlanmıştır.  Araştırmacı  öğrenci 
havuzumuzu genişletmeyi, öğrenci katılımlı proje, yayın ve patentleri arttırmayı amaçlayan eğitim, EÜ EBİLTEM-
TTO, EGESEM ve EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) işbirliği ile 28-30 Eylül 2020 
tarihlerinde,  çevrimiçi  olarak  gerçekleştirilecek  olup,  lisans  3  ve  4.  sınıf  ve  lisansüstü  kayıtlı  öğrencilerimizle 
başlayacaktır.
Lisans  ve  Lisansüstü  Öğrencilerine  Yönelik  Araştırmacı  Öğrenci  Oryantasyon  Programı'na  katılan 
öğrencilere EGESEM sertifikası verilecektir. Sertifikaya hak kazanmak için 3 günlük programın tamamına devam 
şarttır.
100 kişilik kontenjanı bulunan programa kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/aromoryantasyon adresinden 
yapılabilmektedir. Program hakkındaki tüm duyurulara, Ege Üniversitesi AROM web sayfasından (arom.ege.edu.tr) 
ulaşabilmektedir.