Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Kayıt yenileme

Üniversitemiz  2020-2021  Eğitim-Öğretim  yılı  güz  yarıyılı  kayıt  yenileme  işlemleri 
akademik  takvimde  belirtilen  tarihler  arasında  gerçekleştirilecek  olup,  kayıt  yenileme/ekle-sil 
işlemlerine ilişkin duyurumuza oidb.ege.edu.tr adresinden ulaşılmaktadır. 
 
Kayıt yenileme işlemlerinde öğrencilerin almaları gereken derslerin Ege Bilgi Yönetim 
Sisteminde Açılan Dersler menüsünden eklenerek sunulması, ders programı, dersin veriliş şekli 
ve dersi veren öğretim elemanı bilgilerinin girilmesi, girilen bilgilerin kontrollerinin yapılarak, 
hataların ve eksikliklerin kayıt yenileme tarihlerinden önce giderilmesi gerekmektedir.
Danışman  öğretim  elemanlarımız,  Önlisans  ve  Lisans  Akademik  Danışmanlık 
Yönergesinin 5. maddesinde bulunan görev ve sorumlulukları kapsamında danışmanı oldukları 
öğrencilerin  kayıt  yenileme  işlemlerini  duyurumuzda  belirtilen  süreler  içinde  onaylamakla 
yükümlüdürler.  Danışman  öğretim  elemanlarımız,  Ege  Posta  Sistemi  üzerinden  danışmanı 
oldukları öğrencilerle iletişime geçebilirler. 
 
Covid-19 salgını dolayısıyla öğrencilerimizin kampüse erişiminin zorlaştığı bu süreçte, 
yapılan  işlemlerde  aksaklıkların  oluşmaması,  süreçlerin  zamanında  tamamlanması  ve 
öğrencilerimizin soru ve sorunlarına canlı destek üzerinden hızlı bir şekilde cevap verilmesi önem 
arz etmektedir.