EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Terbiye Opsiyonu

Terbiye Opsiyonu

Ders Kodu Dersin Adı  Saat/Hafta    Kredisi AKTS Kredisi Dersin Türü
Kuramsal Uygulama Pratik/ Laboratuvar Toplam
Yıl 3 /  Yarıyıl 1
502013032000 Fiziksel Tekstil Muayeneleri II 1 2 0 3 2 4 Zorunlu
502013041994 Analitik Kimya 2 1 0 3 2.5 4 Zorunlu
502013051994 Makromoleküler Kimya 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502013061994 Fiziko Kimya 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502013072007 Tekstil Terbiyesinde Temel İşlemler 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
502013082007 Dokusuz Tekstil Yüzeyleri I 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502013162011 Fabrika Organizasyonu 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
502013222017 Termodinamik ve Isı İletimi 3 0 0 3 3 4 Zorunlu
TSC.GRP. Teknik Seçmeli  (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TOPLAM   18 5 0 23 20.5 30  
Yıl  3/ Yarıyıl 2
502013022010 Akışkanlar Mekaniği 2 0 0 2 2 4 Zorunlu
502013131994 Ön Terbiye 3 3 0 6 4.5 5 Zorunlu
502013141999 Boyarmadde Kimyası 1 1 0 2 1.5 3 Zorunlu
502013151994 Tekstil Yardımcı Maddeleri 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502013171994 Tekstil Boyacılığı I 3 3 0 6 4.5 5 Zorunlu
502013181994 Tekstil Kimyası II 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502013212012 Staj II   4 Zorunlu
TSC.GRP. Teknik Seçmeli  (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TOPLAM   15 7 0 22 14 30  
Yıl 4 / Yarıyıl 1
502014021994 Tekstil Boyacılığı II 2 3 0 5 3.5 4 Zorunlu
502014041994 Tekstil Basmacılığı 3 3 0 6 4.5 5 Zorunlu
502014082003 Kimyasal Tekstil Muayeneleri II 2 3 0 5 3.5 5 Zorunlu
502014111998 Kalite Kontrol 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502014171998 Bitirme Ödevi (Yıllık) 0 4 0 4 2 4 Zorunlu
502014272005 Sistem Analizi ve Tasarımı 0 1 0 1 1 3 Zorunlu
502018472010 Bitirme Ödevi (Dönemlik) 0 4 0 4 4 8 Zorunlu
SOS.SEÇ. Sosyal Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TSC.GRP. Teknik Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TOPLAM   13 18 0 31 24.5 30  
Yıl 4 / Yarıyıl 2
502014011998 Maliyet Hesapları 2 0 0 2 2 4 Zorunlu
502014032003 Bitim İşlemleri 3 0 2 5 4 4 Zorunlu
502014131994 Renk Bilgisi ve Ölçümü 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502014171998 Bitirme Ödevi (Yıllık) 0 2 0 2 2 4 Zorunlu
502014212000 İş Hukuku 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502014262010 Teknik Tekstiller 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502018002010 Bitirme Ödevi (Dönemlik) 0 4 0 4 4 8 Zorunlu
SOS.SEÇ. Sosyal Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TSC.GRP. Teknik Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
502014362013 Kumaş Bilgisi 1 1 0 2 1.5 3 Zorunlu
TOPLAM   16 7 2 25 23.5 30