EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Konfeksiyon Opsiyonu

Konfeksiyon Opsiyonu

Ders Kodu Dersin Adı  Saat/Hafta    Kredisi AKTS Kredisi Dersin Türü
Kuramsal Uygulama Pratik/ Laboratuvar Toplam
Yıl 3 /  Yarıyıl 1
502033011994 Makine Elemanları 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502033021994 Giysi Kalıpçılığı I 2 1 0 3 2,5 3 Zorunlu
502033031994 Konfeksiyon Makineleri I 2 1 0 3 2.5 3 Zorunlu
502033042003 Konfeksiyonda İş Etüdü I 2 1 0 3 2.5 3 Zorunlu
502033052006 Fiziksel Tekstil Muayeneleri III 2 0 2 4 3 3 Zorunlu
502033062010 Konf. da Üretim Uygulamaları I 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
502033072010 Konfeksiyon Malzeme Bilgisi veMua. 1 1 0 2 1.5 2 Zorunlu
502033122011 Fabrika Organizasyonu 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
502033252009 Moda/ Koleksiyon Tasarımı ve Yön.I 1 1 0 2 1.5 2 Zorunlu
502033272017 Termodinamik ve Isı İletimi 3 0 0 3 3 4 Zorunlu
502033352010 Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı I 1 1 0 2 1.5 2 Zorunlu
TOPLAM   20 8 2 30 22.5 30  
Yıl 3 / Yarıyıl 2
502033111994 Mekanizma Tekniği 3 0 0 3 3 4 Zorunlu
502033132006 Kimyasal Tekstil Muayeneleri III 2 1 0 3 2.5 3 Zorunlu
502033141994 Giysi Kalıpçılığı II 2 1 0 3 2,5 3 Zorunlu
502033151994 Konfeksiyon Makineleri II 2 1 0 3 2.5 3 Zorunlu
502033162003 Konfeksiyonda İş Etüdü II 2 1 0 3 2.5 3 Zorunlu
502033172010 Konfeks. da Üretim Uygulamaları II 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
502033202012 Staj II     4 Zorunlu
502033242007 Moda/KoleksiyonTasarımı ve Yön. II 1 1 0 2 1.5 2 Zorunlu
502033362010 Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı II 1 1 0 2 1.5 2 Zorunlu
TSC.GRP. Teknik Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TOPLAM   17 8 0 25 18.5 30  
Yıl 4 / Yarıyıl 1
502034021994 Giysi Kalıpçılığı III 2 1 0 3 2.5 5 Zorunlu
502034032009 Konf. Organizasyon ve Planlama I 2 1 0 3 2.5 4 Zorunlu
502034061994 Konfeksiyon Kalite Kontrolü 1 1 0 2 1.5 4 Zorunlu
502034181998 Bitirme Ödevi (Yıllık) 0 4 0 2 2 4 Zorunlu
502034272005 Sistem Analizi ve Tasarımı 0 1 0 1 1 3 Zorunlu
502034552013 Giyimde Bilgisayarlı Model Uyg. I 1 2 0 3 2 4 Zorunlu
502038472010 Bitirme Ödevi (Dönemlik) 0 4 0 4 4 8 Zorunlu
SOS.SEÇ. Sosyal Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TSC.GRP. Teknik Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TOPLAM   10 14 0 22 19.5 30  
Yıl 4 / Yarıyıl 2
502034011998 Maliyet Hesapları 2 0 0 2 2 4 Zorunlu
502034142010 Konfeksiyon Organizasyon ve Plan. II 2 1 0 3 2.5 4 Zorunlu
502034181998 Bitirme Ödevi (Yıllık) 0 2 0 2 2 4 Zorunlu
502034222000 İş Hukuku 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
502034322013 Giyimde Bilgisayarlı Model Uyg. II 1 2 0 3 2 3 Zorunlu
502038002010 Bitirme Ödevi (Dönemlik) 0 4 0 4 4 8 Zorunlu
SOS.SEÇ. Sosyal Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
TSC.GRP. Teknik Seçmeli (Ders 1) 2 0 0 2 2 3 Seçmeli
502034362013 Kumaş Bilgisi 1 1 0 2 1.5 3 Zorunlu
502034562015 Teknik Tekstiller 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
TOPLAM   14 10 0 24 22 30